Materiały zrównoważone

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
1
2
3
4
5

Dom energooszczędny powinien charakteryzować się dobrze zaizolowanym i ciepłym dachem. Niezależnie od jego kształtu, czy to będzie typ spadzisty czy stropodach ważne jest zachowanie odpowiedniej izolacji cieplnej i wilgociowej oraz prawidłowej wentylacji. Przy projektowaniu dachu powinno się dążyć do uzyskania możliwie niskiego współczynnika przenikania ciepła na poziomie poniżej 0,1U. Dzięki temu możemy liczyć na obniżenie kosztów ogrzewania zimą oraz latem brak przegrzewania się poddasza. W domach energooszczędnych zaleca się zastosowanie grubości ocieplenia ok. 30 – 35 cm. Jednakże warto skonsultować planowane zmiany z projektantem lub audytorem energetycznym w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej w przegrodzie oraz wyeliminowania niekorzystnego wpływu mostków cieplnych na dachu.

Zobacz kategorię Dach

Ściany zewnętrzne są jednym z ważniejszych elementów budynku wpływających na koszty jego ogrzewania. Powinny nie tylko zapewniać nośność, ale także skutecznie izolować wnętrza od wpływu czynników atmosferycznych, przez co zapewniać przyjazny klimat wewnętrzny.

Obniżenie strat ciepła przez przenikanie można uzyskać stosując odpowiednio niskie wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych. Najbardziej ekonomicznie racjonalne jest stosowanie w przegrodach odpowiednio grubych (ok. 40 cm) warstw lekkich materiałów izolacji cieplnej. Powinno się dążyć, aby współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej wynosił nie więcej niż 0,1U. Stąd zaleca się budowanie ścian zewnętrznych wielowarstwowych.

Zobacz kategorię Ściany zewnętrzne

Okna mają od kilku do kilkunastu razy gorszą izolacyjność termiczną niż ściany zewnętrzne czy dach. Dlatego tak bardzo ważne jest ograniczenie strat przez te przegrody. Istotne jest również zastosowanie okien i szyb o odpowiednich parametrach. Najlepszą obecnie izolacyjnością termiczną charakteryzuje się szyba o współczynniku przenikania ciepła U = 0,6 W/(m2 x K). Szyba ta składa się z trzech tafli szkła oddzielonych ramkami dystansowymi i wypełnieniem przestrzeni między szybami argonem.

Zobacz kategorię Okna

Poprzez wentylację traci się nawet do 60% ciepła. Stąd tak ważne jest odzyskiwanie ciepła z powietrza wentylacyjnego. Można to uzyskać dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Sprawność odzysku ciepła takiej instalacji powinna wynosić ok. 90%.

Można zastosować tą instalację z gruntowym wymiennikiem ciepła służącym zimą do nagrzewania powietrza wentylacyjnego, a latem do jego chłodzenia. Taka wentylacja zapewnia doskonały mikroklimat wnętrz bez względu na warunki atmosferyczne - dzięki filtracji powietrza uwalnia mieszkańców od wszelkich alergenów.

Zobacz kategorię Wentylacja

Źródło ciepła, czyli urządzenie wytwarzające ciepło jest głównym elementem całego systemu wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania ciepła w budynku. Ma ono zapewnić prawidłową i ciągłą współpracę z układem rozprowadzającym ciepło w budynku.

Ogrzewać domy i mieszkania można w różny sposób. Przy wyborze urządzenia należy kierować się między innymi względami ekonomicznymi, dostępnością paliwa takiego jak gaz, olej, węgiel czy odnawialne źródła energii. Aby cała instalacja dobrze funkcjonowała nie należy zapominać o odpowiedniej izolacji cieplnej rurociągów oraz armatury. Minimalna grubość ocieplenia powinna wynosić 20-25 mm.

Zobacz kategorię Ogrzewanie
KAPE - niezależny ekspert ds. efektywności energetycznej w budownictwie

Energooszczędne technologie

Poniżej znajdą Państwo opis najnowszych i najwydajniejszych technologii energooszczędnych

Okna energooszczędne

Okna to jeden z najważniejszych elementów domu energooszczędnego. Oprócz dobrych parametrów okien, bardzo ważny jest również sposób ich montażu. Obecnie, aby uniknąć powstawania mostków cieplnych, czyli miejsc, przez które ucieka najwięcej ciepła z budynku, stosuje się tzw.: ciepły montaż.

Izolacje

Dom, który optymalizujemy pod kątem jego energochłonności musi mieć dobrą izolację przegród zewnętrznych - ścian, dachu i podłogi. Materiały izolacyjne mogą być bardzo różne. Najpopularniejsze materiały izolacyjne to  wełna mineralna i styropian.

KIM

JESTEŚMY

KAPE - niezależny ekspert ds. efektywności energetycznej w budownictwie.

Oferujemy kompleksową obsługę projektową w zakresie budowy domów energooszczędnych i pasywnych. Wykonujemy projekty budynków na indywidualne zamówienie oferując także ich weryfikację przez uprawnionego audytora. Doradzamy odnośnie możliwości pozyskania finansowania na tego rodzaju inwestycje.

 

PARTNERZY

GÓRA